ΦΑΡΜΑ ΣΤΡΑΤΗ
ζωικό κεφάλαιο & διαδικασίες

Καθημερινή φροντίδα και παρακολούθηση

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Τα γαϊδούρια απαιτούν καθημερινή φροντίδα και παρακολούθηση και για αυτό μεριμνούμε με σχολαστικότητα για την υγεία τους, κάνοντας απαραίτητους τακτικούς κτηνιατρικούς ελέγχους με στόχο την άριστη ποιότητα του προϊόντος. Με αυστηρά πρωτόκολλα ορθής κτηνοτροφικής αγωγής και με προληπτικούς ελέγχους, που γίνονται σε κάθε στάδιο της ζωής τους, διασφαλίζουμε την σωστή ανάπτυξη των ζώων.

Βάσει του πλάνου ελέγχων και εγκεκριμένων μεθόδων ανάλυσης εξετάζονται τα προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία μικροβιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όλη μας η παραγωγική διαδικασία είναι βασισμένη στον έλεγχο και στην ταυτοποίηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια, διασφαλίζοντας την δική μας αξιοπιστία και κερδίζοντας την δική σας εμπιστοσύνη.

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή αλλά και με πλήρη σεβασμό στα προϊόντα που προσφέρει, η φάρμα Στρατή εγγυάται την ποιότητα, την αυθεντικότητα και αγνότητα των προϊόντων της. Στόχο της αποτελεί -όχι μόνο- η συνεχής βελτίωση τους αλλά και η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με απώτερο σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών σας.